Casa d'espiritualidat

La Casa d'Espiritualitat Santa Maria de Lavern , està orientada a facilitar les seves activitats a grups d´ 'Església , Exercicis Espirituals, Retirs, Trobades d'oració, Convivències, Formació, Reflexió, Silenci.

Acollim a:

  • Moviments religiosos
  • Instituts de vida consagrada
  • Associació d'Església
  • Col·legis
  • Grups parroquials
  • Grups de joves
  • Grups de Catequesi
  • Grups de Pastoral
  • Trobades familiars
  • I a tots aquells grups els objectius dels quals coincideixin amb les finalitats de la casa.
Casa de espiritualidad Casa de espiritualidad